Laureatka Plebiscytu Flexi.pl


Pani Ewa Błaszczyk, Prezes Fundacji „Akogo?”, Laureatką I edycji Plebiscytu 21 Osób Flexi na XXI wiek, w kategorii Znani i Lubiani, którego osią są aktywni przedstawiciele Pokolenia Flexi - osób 50+.
Wydarzenie, którego organizatorem jest Flexi.pl - portal pracy i aktywności dla osób 50+, honoruje i wyróżnia osoby aktywne, witalne, motywujące innych do działania! Kapituła, w składzie: ks. Adam Boniecki, Prof. Dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Dariusz Duma, Agnieszka Holland, prof. Dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, Ilona Łepkowska, Tomasz Mikołajczak i Henryk Orfinger, uhonorowała osiągnięcia Pani Ewy, w tym niezwykłą aktywność w obszarze pomagania potrzebującym, niesienia nadziei chorym i ich rodzinom, przy jednoczesnym byciu aktorką.