Ostinatio determinare

Tekst: J. Kofta
Muz: J. Satanowski
Reż: L. Adamik