Henryk IV

Twórcy:
autor: William Shakespeare
przekład: Jan Kulczyński
reż: Jan Kulczyński

scenografia: Xymena Zaniewska, Marian Chwedczuk
muzyka: Irena Kluk-Drozdowska
układ pojedynków: Sławomir Lindner

Występują:
Ewa Błaszczyk
Anna Bieniuszewicz
Monika Goździk

Jolanta Grusznic
Katarzyna Hanuszkiewicz
Danuta Kowalska
Anna Lewandowska
Anna Skowroń
Magdalena Wołłejko
Krzysztof Bauman
Zbigniew Grusznic
Andrzej Grabarczyk
Jacek Kałucki
Michał Kula
Aleksander Kalinowski
Waldemar Kapitułka
Ryszard Łabędź
Maciej Maciejewski
Jerzy Pożarowski
Tomasz Stockinger

Przedstawienie dyplomowe PWST
Sztuka na podstawie kroniki Williama Shakespeare'a, opisująca losy króla Henryka IV, władającego Anglią w latach 1399 – 1413