Obce żywioły - Teatr Polskiego Radia

Premiery - 2 grudnia 1979
Adaptacja - Zbigniew Kopalko
Reżyseria - Zbigniew Kopalko
Realizacja akustyczna - Jerzy Jeżewski

Jenerał Moranowski - Zdzisław Mrożewski
Paweł Moranowski - Marek Walczewski
Ludmiła - Anna Seniuk
Helena - Ewa Błaszczyk

Filon Drzymierski - Henryk Borowski
Michał Elski - Krzysztof Chamiec
Hrabia Leon Żorotyński - Witold Dębicki
Jan Dymar - Marek Dąbrowski
Baron de Techtelman - Jan Matyjaszkiewicz
Szmucer - Władysław Kowalski
Jan Burdasiewicz - Bohdan Ejmont
Lokaj Marcin - Jerzy Popielarczyk