Kabaret pod Egidą

Powstał jesienią 1967 roku jako artystyczna kontynuacja studenckiego kabaretu Hybrydy. Patronowały zespołowi Stołeczna Estrada i program 3 Polskiego Radia.

Siedzibą kabaretu w latach 67-75 był pałacyk Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ulicy Chmielnej 5.

Rozpoczęcie działalności kabaretu datuje się na 10 lutego 68 roku, ponieważ przez kilka miesięcy trwało uzgadnianie tekstów z cenzurą.

Filarami pierwszej edycji, poza liderem Janem Pietrzakiem, byli Jonasz Kofta, Adam Kreczmar, Jan Raczkowski, Krzysztof Paszek, Hanna Okuniewicz, Barbara Kraftówna, Anna Prucnal, Kazimierz Rudzki, Wojciech Siemian, Wojciech Brzozowicz, oraz Jan Stanisławski.

Niezwykłą popularność zyskał Kabaret pod Egidą w czasie odwilży politycznej po upadku Gomułki i objęciu władzy przez Gierka. Tak będzie się działo przez wszystkie kolejne lata że zmiany polityczne mają wyraźny wpływ na wymowę programów kabaretowych. Wynika to z faktu, że głównym przedmiotem zainteresowania tego zespołu są najważniejsze sprawy polityczne i społeczne kraju. Z tego powodu ciśnienie władz wielokrotnie uniemożliwia popularyzację kabaretowych utworów.


Pod koniec lat siedemdziesiątych zespół coraz częściej był przeganiany z kolejnych lokali i zakazany w komunistycznych mediach. Wybuch Solidarności w sierpniu 80tego roku sprawił że Kabaret pod Egidą stał się niezwykle popularny w całej Polsce. Pieśń "Żeby Polska była Polską" Włodzimierza Korcza i Jana Pietrzaka określana była mianem hymnu Solidarności.
Stan wojenny ponownie zdelegalizował działalność kabaretową. Dopiero od polowy lat osiemdziesiątych Kabaret pod Egidą ponownie zaistniał publicznie ciesząc się jak zwykle olbrzymim powodzeniem u publiczności. Występujący wtedy artyści to: Ewa Dałkowska, Ewa Błaszczyk, Edyta Geppert, Piotr Fronczewski, Wojciech Przoniak, Jerzy Dobrowolski, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Paweł Dłużewski, Marek Majewszki, oraz Krzysztof Daukszewicz.

Cechą charakterystyczna kabaretu pod Egida odróżniającą go od innych tego typu zespołów jest odważne poszukiwanie prawdy w życiu publicznym, piętnowanie zakłamania, i ostre satyryczne widzenie rzeczywistości...
W latach 90tych kabaret dysponował dwoma stałymi lokalami w Krakowie i Bytomiu. W Warszawie uzyskanie stałej siedziby dla Kabaretu pod Egida w dalszym ciągu jest niemożliwe. W polskim radiu i telewizji programy kabaretu pod egida i personalnie Jan Pietrzak są absolutnie zakazane.
Poza osobami wymienionymi powyżej, znaczący wpływ na artystyczny wyraz kabaretu pode egida mieli następujący artyści: Andrzej Sczepkowski, Krystyna Sienkiweicz, Danuta Rinn, Renata Zarębska, Agniszka Fatyga, Emilian Kamiński, Jacek Kaczmarski, Marcin Wolski, Stanisław Klawe, Marcin Daniec, Maciej Damięcki, Krzysztof Heering, oraz Krzysztof Piasecki.
[www.janpietrzak.pl]