Joanna d´Arc na stosie

zdjęcie ze spektaklu Joanna d´Arc na stosie

Aby zrozumieć czyjeś życie lub jakiś krajobraz trzeba wybrać właściwy punkt widzenia, a takim jest szczyt. Szczytem życia Joanny d'Arc jest śmierć, stos w Rouen. Z tego szczytu spogląda ona w dramacie, jaki napisałem dla Idy Rubinstein wspólnie Honeggerem, na wydarzenia, które ją tam przywiodły... Mówi się, że umierający widzą w ostatniej godzinie wszystkie zdarzenia całego życia – pobliże śmierci nadaje im sens ostateczne. W chwili śmierci wszystko staje się jasne dla przenoszącego spojrzenie z jednego horyzontu na drugi...
Paul ClaudelGaleria:

zdjęcie ze spektaklu Joanna d´Arc na stosie
zdjęcie ze spektaklu Joanna d´Arc na stosie
zdjęcie ze spektaklu Joanna d´Arc na stosie
zdjęcie ze spektaklu Joanna d´Arc na stosie