EWA BŁASZCZYK

DOROBEK ARTYSTYCZNY
Rok: 1979
Rola: Teresa
Reż: Janusz Morgenstern
Scenariusz: Jerzy Stefan Stawiński
Rok: 1979
Rola: Maria
Reż: Péter Vajda
Rok: 1976
Rola: córka Dyląga
Reż: Zbigniew Kuźmiński
Scenariusz: Bohdan Drozdowski

Strony