Podziękowania dla Stacji Muzeum

Dziękuję Stacji Muzeum za nieodpłatne udostępnienie wnętrza Salonki Bieruta i jednostek taboru, znajdujących się w Skansenie Lokomotyw (ul. Towarowa 3 Warszawa), w celu realizacji zdjęć. Sesja posłuży wypromowaniu akcji wsparcia Kliniki „Budzik” dla dzieci i dorosłych. Dziękuję firmie Cholewiński, jednemu ze sponsorów Fundacji „Akogo?”, za użyczenie rekwizytów do sesji.